Epilog …

Far fick resdag den14 sept 1946. men med regelbundna resor tillbaka till Österåsen för påfyllning av gas.  I början2 ggr. månaden. En ny medicin hade forskats fram av en dansk läkare vid namn Jörgen Lehman 1898 –1989. Medicinen gick under namnet PAS , Paraaminosalisylsyra. Medicinen började provas på patienter med lungsot år 1946. Far var en av dessa patienter, som hade turen att få testa  PAS, med ett gott resultat. Den 7 juli 1950 fick han sluta med resorna till Österåsen för att ”ta gas”.      Far dog 1994 -92 år gammal.

Med stöd av breven, mors anteckningar och mina minnen, har jag försökt återge hur ett livsöde kan drabba en ung fam.  för resten av livet.

Holafors i maj 2014.                       Annagreta Eriksson Häggkvist.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.